طرح های پیوال

زمان مورد نیاز برای مطالعه تقریبی: 4 دقیقه
طرح دیوارپوش پی وی سی

طرح های ورق های سنگ مصنوعی پیوال Pwall

روکش ورق مرمر پی وی سی در 3 طرح اصلی، طرح سنگ، طرح چوب، طرح کاغذ دیواری و طرح های دیگر قابل تولید و دسته بندی می باشد. اگر عکس هایی با کیفیت بالا ارائه شود، طرح های سفارشی نیز قابل تولید است.

با توجه به موارد استفاده این ورق که اغلب جایگزین سنگ می باشد، لذا بیشتر کدهای تولیدی طرح سنگ می باشد.

دیوارپوش طلایی طرح سنگ
کد رنگی : 110
دیوارپوش طرح سنگ مشکی تیره
کد رنگی : 111
دیوارپوش رنگ روشن
کد رنگی : 112
دیوارپوش طرحدار
کد رنگی : 113
کد رنگی : 114
دیوارپوش طلایی رگه دار
کد رنگی : 115
دیوارپوش استخوانی
کد رنگی : 116
دیوارپوش پی وی سی سفید
کد رنگی : 117
دیوارپوش سفید براق
کد رنگی : 118
دیوارپوش طرح سنگ رگه دار
کد رنگی : 119
دیوارپوش پی وی سی زیبا
کد رنگی : 120
دیوارپوش سفید خط دار
کد رنگی : 121
دیوارپوش زرد طرح سنگ زرد
کد رنگی : 122
دیوارپوش خاکستری
کد رنگی : 123
دیوارپوش کالباسی
کد رنگی : 124
دیوارپوش طرح سنگ رگه دار
کد رنگی : 125
دیوارپوش آنتیک طرح سنگ
کد رنگی : 126
دیوارپوش آنتیک طرح سنگ طلایی
کد رنگی : 127
دیوارپوش طرح سنگ
کد رنگی : 128
دیوارپوش طرح سنگ قهوه ای
کد رنگی : 129
دیوارپوش طرح سنگ کرمی بژ
کد رنگی : 130
دیوارپوش قهوه ای
کد رنگی : 131
دیوارپوش طرح ام ی اف
کد رنگی : 132
سنگ مرمر بژ سیلویا
کد رنگی : 133
دیوارپوش سفید گلدار
کد رنگی : 134
دیوارپوش قهوه ای روشن
کد رنگی : 135
دیوارپوش طرح کاغذی سفید
کد رنگی : 136
دیوارپوش سفید پی وی سی
کد رنگی : 137
دیوارپوش پی وی سی ارزان
کد رنگی : 138
دیوارپوش سفید رگه دار
کد رنگی : 139
دیوارپوش شیری رگه دار
کد رنگی : 140
دیوارپوش طرح سنگ قدیمی
کد رنگی : 141
مرمر قرمز پی وی سی
کد رنگی : 142
اچ جی امپرادر براون
کد رنگی : 143
کد رنگی : 144
دیوارپوش مشکی طلایی مرمر مشکی گلدن بلک
کد رنگی : 145
دیوارپوش پی وی سی پورترو مدیوم امپرادور
کد رنگی : 146
دیوارپوش پی وی سی طرح نرو
کد رنگی : 147
دیوارپوش سفید براق
کد رنگی : 148