طرح های پیوال

زمان مورد نیاز برای مطالعه تقریبی: 2 دقیقه
طرح دیوارپوش پی وی سی

طرح های ورق های سنگ مصنوعی پیوال Pwall

روکش ورق مرمر پی وی سی در 3 طرح اصلی، طرح سنگ، طرح چوب، طرح کاغذ دیواری و طرح های دیگر قابل تولید و دسته بندی می باشد. اگر عکس هایی با کیفیت بالا ارائه شود، طرح های سفارشی نیز قابل تولید است.

با توجه به موارد استفاده این ورق که اغلب جایگزین سنگ می باشد، لذا بیشتر کدهای تولیدی طرح سنگ می باشد.