دسته بندی : ابزار های پی وی سی

ابزار اسکوتی

5/5

فرم قاب 6 سانت

5/5

فرم(قاب) 8سانت

5/5

فرم(قاب)12سانت

5/5

فیتیله(حاشیه) 3سانت 

5/5

فیتیله(حاشیه) 8سانت

5/5

قاب فرم (اختلاف سطح)

5/5

قرنیز 12 سانت

5/5

گلویی (قرنیز سقفی)

5/5

نبشی پی وی سی

5/5

ابزار های پی وی سی:

جزء پرکاربرد ترین و پر استفاده ترین مواد مصرفی در صنعت ابزار های پیش ساخته ساختمانی.

ویژگی های این محصولات: