دسته بندی : اسکوتی

ابزار اسکوتی

5/5

موارد استفاده :

از این محصول در موارد بسیاری استفاده می شود ، ما در اینجا به چند نمونه پرکاربرد اشاره می کنیم :

پارکت لمینت : به جهت رعایت درز انقباص و انبساط در پارکت ، بعد از نصب حتما از قرنیز باید استفاده شود اما در موارد زیر می توانیم از اسکوتیا به جای قرنیز استفاده کنید :

1- در صورتی که شما قرنیز سنگی یا سرامیکی دارید بعد از نصب لمینت ، به جهت غیر استاندارد بودن چسباندن دو قرنیز بر روی هم ، می توانید از این محصول استفاده کنید

2- در مکان هایی مانند درب سرویس بهداشتی یا کمد که فاصله درب تا زمین بین 5 تا 7 سانت می باشد نیز می توانید به جای قرنیز از اسکوتی استفاده کنید.

کفپوش پی وی سی : بعد از نصب کفپوش جهت زیبایی بیشتر دور تا دور اتاق را می توانیم از اسکوتیا استفاده کنید .